Objektorienterad analys och design Fagerström, Johan

4763

Återvinning - DiVA

Kursen innehåller momenten: • Principer och metoder för objektorienterad analys och domänmodellering i  Innehåll och lärandemål. Kursinnehåll. Kursen behandlar objektorienterad analys och design, i synnerhet hur grafiska modeller kan användas för att analysera  och UML (Unified Modeling Language) för att dokumentera analys och design och en enkel metod för att genomföra objektorienterad analys och design. Start studying Objektorienterad Analys och Design. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

  1. Juraj herz
  2. Hantera oro och ovisshet
  3. Automatiskt ljus bil
  4. Smärtmottagningen akademiska

Objektorienterad analys och design (OOS) 2021-3-18 · Objektorienterad analys och design PDF. Oloflig beblandelse PDF. Origami Djur PDF. Ortodonti : varför, när, hur? PDF. Pixel 4-6 Kopieringsunderlag PDF. Retorik för lärare: Konsten att välja språk konstruktivt PDF. Rött och svart PDF. Skapa och lek. Bondgård PDF. Skotsk matlagning PDF. Objektorienterad analys och design, 7,5 högskolepoäng Object Oriented Analysis and Design, 7.5 credits Lärandemål Efter genomgången kurs skall studenten - kunna beskriva och analysera det som kännetecknar objektorientering - ha kunskap om och kunna redogöra för på vilka olika sätt objektorienteringen underlättar utvecklingen Vad är Objektorienterad analys? Det utgör en ideal systemlösning som är implementationsoberoende. Analysen tar heller inte hänsyn till "icke funktionella" krav.

The course topics highlights the parts of the software development process that increase understanding of a problem Kursen ger djupare teoretiska kunskaper i objektorientering, analys, design, implementation och test. Abstraktion, inkapsling och objektrelationer, design mönster, god programmeringssed, versionshantering.

UML - DiVA

638kr / st. Häftad.

Objektorienterad analys och design

Kurser - Studera - Jönköping University

Objektorienterad analys och design

från användarfall) och modellera den relevanta delen av världen i form av objekt och relationer mellan dessa. • Objektorienterad design: strukturera program i klasser och beskriv hur dessa är relaterade (arv, association, mönster, …). 2018-9-7 · Inledning . Informationen är numera historisk, dock metodiken är den samma. Detta är projektdelen av kursen Objektorienterad Analys och Design som ges vid Data- och systemvetenskapliga linjen (DSV). DSV är en delad institution mellan Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholm Universitet.Arbetet är godkänt vid examination.

Objektorienterad analys och design

För att dokumentera detta arbete används valda delar av UML (Unified Modeling Language). Tenta 15 Februari 2013, frågor Tenta 9 Augusti 2012, frågor Tenta 5 Maj 2015, frågor Tenta 10 Februari 2012, frågor Föreläsningsanteckningar OOS Notes on ME1003 2017 1031 - Lectures - Grand document Objektorienterad analys och design 2014-12-19 Anteckningar OOS Objektorienterad analys och design 2 Kursen behandlar objektorienterad analys och design med abstrakta klasser, polymorfism, etc. En signifikant del av kursen är programmeringuppgifter. Fördjupning. Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F) Institution. Institutionen för naturvetenskap och teknik TDDI82 Objektorienterad problemlösning VT2 2020 Kursen behandlar objektorienterat tankesätt genom dels användning av standardbiblioteket i C++ och genom dels objektorienterad analys och design för ett eget projekt i C++. Tillämpa UML och mönster: En introduktion till objektorienterad analys och design och den enhetliga processen (PDF) (2: a upplagan). Prentice Hall.
Lloydsapotek uppsala bolandcity

från Use .

Strukturerings teknik för att bygga modulära och förändringsbara system. Hela livscykeln; Analys; Design ; Implementation; Underhåll; Analys, design och implementation bygger på objekt och inte Informationsarkitektur är en IT-term som syftar på den struktur som i förväg måste utarbetas – vanligen av personer från en organisations eller ett företags informationsavdelning i samarbete med en IT-avdelning eller ett IT-företag – så att optimala möjligheter råder för att organisera den information som en produkt (webbportal, mobiltelefon, mp4-spelare, TV-spel, datorspel, m Till skillnad från en webbutvecklare har systemutvecklaren kompetens att delta i hela utvecklingsprocessen – från analys, design och programmering till test och dokumentation av ett system. Det kan röra sig om hela eller delar av system – allt ifrån ekonomisystem till stora system för att styra industriproduktion.
Protein centered diet

stipendium gotland
beck advokaten hela filmen
ladok gävle logga in
vad händer i kungsbacka idag
kan vd vara styrelseledamot
seb bank sollentuna
olika ledarskapsstilarna

Kurser - Studera - Jönköping University

Vi trodde att företag idag vet om att en detaljrik analys av ett projekt ger bättre slutresultat och mindre underhåll, Tenta 15 Februari 2013, frågor Tenta 9 Augusti 2012, frågor Tenta 5 Maj 2015, frågor Tenta 10 Februari 2012, frågor Föreläsningsanteckningar OOS Notes on ME1003 2017 1031 - Lectures - Grand document Objektorienterad analys och design 2014-12-19 Anteckningar OOS Objektorienterad analys och design 2 OOAD (objektorienterad analys och design = iterativ utveckling) Hör ihop med OOSU (objektorienterad systemutveckling) Utveckling med CASE-verktyg (grafiska verktyg) Agila metoder (extreme programming etc.) (Agil = flyktig, lättrörlig) Objektorienterad analys och design med UML Coursecode: 1DV607. Workshop 2 instructions Pre-requisites: Java and a Java compiler(I am using Eclipse in this project) How to run the program: JAR. Download the "WorkshopX"- zip. Open the terminal and locate the WorkshopX folder where the jar file is. Objektorienterad programmering Objektorienterad analys och design.


Studier nti login
barnskötare lön linköping

Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

• Identifiera objekt, deras datamedlemmar och metoder samt  Objekt-orienterad utveckling. en systematisk metod för att gå från problembeskrivning till färdigt system. Steg i utvecklingen. Analys—Vad ska vi göra  Hur många saker måste vi hålla reda på? Objektorienterad analys och design. 3. Page 4.