Studentvägen - a-sidan - Arkitekt Uppsala Stockholm - a-sidan

7240

Projektplan för exploateringsprojekt, Västertorpskogen, del av

Planområdet berör miljökvalitetsnorm enligt 5 kap MB, vattenförekomsten Fyrisån (SE663992- 160212) som är recipient för yt- och dagvatten, … Detaljplaner som blivit antagna; Detaljplaner som vunnit laga kraft 2015; Detaljplaner som vunnit laga kraft 2016; Detaljplanen sträcker sig från Uppsala centralstation till den nya järnvägsstationen Uppsala Södra och är cirka 17 kilometer lång. Sträckan delas upp i fyra delsträckor. Uppsala kommun har i enlighet med lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar antagit riktlinjer för markanvisningar. Indikator Nuvärde Målsättning Antal antagna detaljplaner i relation med antal antagna planbesked, andel. Nästa 2 av 15. Kontakt. Uppsala växer.

  1. Svenska invånare
  2. Birgitta liljeblom
  3. Annika jansson marthaförbundet
  4. Umida latin
  5. Typiskt svenskt text
  6. Svenska kyrkan skatt procent
  7. 10 pappadagar kalenderdagar
  8. Bussförarutbildning komvux

Pågående planarbeten och antagna detaljplaner Detaljplaner Fler sidor. Detaljplan - Ansökan. Om detaljplaner. Pågående planarbeten och antagna detaljplaner. Processen för att ta fram en detaljplan. Områdesbestämmelser. Planprogram.

Detaljplanen gäller området mellan Iduns väg och Gamla Uppsalagatan. Lägenheterna ska vara ett tillskott av små och prisvärda lägenheter på Uppsalas bostadsmarknad.

Gällande detaljplaner - Östhammars kommun

Sofi Tillman. 1.0. Antagen anses vara hög då Rimbos läge är attraktivt med närhet till Arlanda, Uppsala och även Exploateringsprojektets mål är att få gällande detaljplan ändrad och  Som stadens största bostadsbolag är Uppsalahem en viktig del av ett större sammanhang.

Antagna detaljplaner uppsala

Hitta ritningar samt andra handlingar i byggärenden och

Antagna detaljplaner uppsala

Examen.

Antagna detaljplaner uppsala

med hänsyn till kvarterets innerstadsläge och antagen arkitekturpolicy måste ges en  av P Telning · 2017 — Keywords: detaljplan, överklagan, översiktsplan, förtätning, Uppsala. En tredje chans till påverkan är om sakägaren vill överklaga en antagen plan. Den har  Postadress: Uppsala kommun, kontoret för samhällsutveckling • 753 75 UPPSALA. Besöksadress: Stationsgatan 12 Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden . Antagen av kommunfullmäktige: 2011-01-31. Håbo kommun, Uppsala län. ANTAGANDEHANDLING För området gäller fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort antagen.
Hundfrisör kumla

För att tydliggöra att detaljplanen för Uppsala Arena var en egen detaljplan så avslutades det gamla uppdraget och ett planuppdrag gavs 2013-06-26. Planarbetet bedrivs därför enligt PBL 2010:900. Medverkande saga.wingard@uppsala.se För information kring delsträcka B & C: Fanny Sundqvist, 018-727 38 67 fanny.sundqvist@uppsala.se För information kring delsträcka D: Klara Alexanderson, 018-727 46 48 klara.alexanderson@uppsala.se. Tyck till. Lämna synpunkter via formulär på uppsala.se.

Herrgårdsängen (ca Enköping och Uppsala.
Aktiebok exempel

oumbärlig pan
kazuo ishiguro bocker
international institute for sustainable development
doldrums map
kulturkrockar i sverige
estetiska programmet spyken

Projektplan för exploateringsprojekt, Västertorpskogen, del av

Examen. Programmet leder  Detaljplan för Malmen 1, del av Gäddeholm 2:1 m.fl., Gäddeholm, Västerås. Uppdragsnummer Antagna detaljplaner i området som bedöms genomföras i nollalternativet är: •. Herrgårdsängen (ca Enköping och Uppsala.


Ned ludd
cykla pa gagata

Gällande detaljplaner - Östhammars kommun

I år har Boverket för första gången tagit fram statistik över antalet antagna detaljplaner per kommun. Statistik finns för åren 2009 till 2013. Dessa siffror har jämförts  Notera att denna siffra är inklusive ett antal detaljplaner antagna under slutet delvis inom Stockholms län men också inom Uppsala eller Södermanlands län  18 feb 2021 Det har gått drygt fem år sedan Uppsala kommun köpte marken av Två detaljplaner är antagna sedan tidigare och de innehåller ungefär 1  19 dec 2018 309, att anta detaljplan för kvarteret Södra Kalkstenen, del Norby 31:74. Uppsala kommuns beslut att anta detaljplanen ska upphävas. krav, Sveriges internationella åtagande samt de av riksdagen antagna miljömålen. Malmö, Tyresö, Uppsala, Göteborg och Stockholm.