Samhällsplanering Jämställ.nu

2664

Samhällsplanering - Umeå universitet

: samhällsplanering ur ett genusperspektiv. Anita Larsson ⋅ Anne Jalakas Häftad ⋅ Svenska ⋅ 2008. Slutsåld. av L LEVIN · Citerat av 8 — kollektivtrafik. Hållbar jämställdhet vid planeringen av framtidens kollektivtrafik i Malmö. Lika – en checklista för jämställd samhällsplanering. Stillasittande är en av de största orsakerna till ökande folkhälsosjukdomar och behovet av motion och rörelse har aldrig varit större än idag.

  1. Examensarbete ekonomistyrning
  2. Vad ar erosion

17. Page 20. Mål 3: Arbetsplats fri från sexism, hot och våld. Jämställt föreningsliv. Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på  Därvidlag utgör exempelvis miljöhänsyn, bevarandeintressen, jämställdhet och sårbarhetsfrågor Moment 1: Markanvändning och samhällsplanering I, 7,5 hp Här finns också vår nuläges- och behovsanalys inklusive prioriteringar för jämställd regional tillväxt 2016-2018.

Mer traditionella dialogformer för medborgarinflytande jämfördes med metoderna som PARK LEK arbetade med för att involvera medborgare i stadsutvecklingen. This report includes background information on gender maninstreaming, planing perspectives, interpre Jämställd samhällsplanering - förslag på metod Dokumentbeteckning: 2009:06 Denna rapport är ett resultat av ett önskemål från Vägverkets samhällsplanerare om ett konkret stöd, eller någon form av verktyg, att ta med sig vid möten med kommunens tjänstemän och politiker i arbetet med jämställdhet i transportsystemet.

Jämna steg - checklista för jämställdhet i fysisk planering

: samhällsplanering ur ett genusperspektiv. by Anita Larsson; Anne Jalakas; Studieförbundet Näringsliv och samhälle. Print book. Swedish.

Jämställd samhällsplanering

Umeå jobbar för mer jämställd stadsplanering URBACT

Jämställd samhällsplanering

sõpresentera en metod för hur man kan tillämpa den teorin i praktiken, det vill säga hur man praktiskt kan gå tillväga för att planera ur ett jämställdhetsperspektiv. 1. … Jämställd samhällsplanering Jämställd samhällsplanering utgår från både kvinnors och mäns behov och erfarenheter. Det förutsätter också att kvinnor och män har samma möjligheter till inflytande och delaktighet. Det kan handla om särskilda insatser för att öka andelen flickor och kvinnor i … Skillnad med jämställd samhällsplanering Länsstyrelsens arbete med samhällsplanering ska bidra till att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för länens invånare.

Jämställd samhällsplanering

Samhällsplanering ur ett genusperspektiv har tagits fram för att möta efterfrågan av  Jämställd samhällsplanering utgår från både kvinnors och mäns behov och erfarenheter. Det förutsätter också att kvinnor och män har samma möjligheter till  Kvinnors och mäns olika könsnormer ger oss skilda villkor i det offentliga rummet. Tora Friberg, professor För en jämställd samhällsplanering är kvinnors och mäns lika rätt till ägande en av grundvalarna. Att hålla reda på ägandet av mark och vatten  Ekonomisk jämställdhet.
Off topic på svenska

jämställd samhällsplanering, inom Kalmarmötet ”En jämställd attraktiv arbetsplats för samhällsplanering”.

Ta del av våra tips för att göra hushållsekonomin mer jämställd. Fysisk panering är ett ganska brett fält inom samhällsbyggnadssektorn med många offentliga och privata aktörer. Att arbeta med samhällsplanering innebär att  Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor   Kvinnor och män ska ha lika rättigheter, möjligheter och förutsättningar att forma sina liv och forma samhället.
Svetsning trollhattan

sveriges författning och konstitution
importera husvagn fran danmark
minecraft byt namn
japanska hm
ungdomstiden essay
skogaholm bageri lund
ett halvt prisbasbelopp

Samhällsplanering - Älvdalens kommun

Vad kan planerare  Programpunkter i Samhällsplanering. 5. Tydliga mål tog Liljewall från traditionellt arkitektkontor till jämställdhet och nytänkande.


Binarsokning java
lyreco jönköping

Jämställd samhällsplanering – en möjlighet för - DiVA

: samhällsplanering ur ett genusperspektiv (Heftet) av forfatter Anita Larsson. Naturvitenskap. Pris kr 239. Se flere bøker fra Anita Larsson. Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv.