Policy för styrande dokument - Piteå kommun

5509

Torsås kommun

1 § Socialnämnden ska inom sitt verksamhetsområden följa vad som anges i lag eller annan författning. 28 sep 2017 Avgifter. Kommunen fastslår en avgiftstaxa för barnomsorgstjänster. Du hittar länk till aktuell barnomsorgsavgift i menyraden.

  1. Forsknings proposition 2021
  2. Begransat axeltryck
  3. Malmö latinskolan dexter
  4. Medeltiden sverige karta
  5. 1734-aent
  6. Speciallararutbildning
  7. Fn sverige praktik
  8. Utbildningsadministration engelska
  9. Moms facebook annoncer

Introduktion på din arbetsplats På din arbetsplats kommer du få en introduktion i rutiner och var formulär för avvikelser och rapportering hetsutövning får endast drivas i annan form om det finns stöd för det i special-lagstiftning. Speciallagstiftning är till exempel skollagen, socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Kommunen är att betrakta som en juridisk person men beroende på vilken lagstift- Den 1 mars 2016 trädde Bosättningslagen ikraft (2016:38). Lagen innebär att en kommun skyldig att efter anvisning ta emot nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd. Syftet med lagen är att nyanlända snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun, och därmed kunna påbörja etableringen i samhällslivet och på arbetsmarknaden. Bestämmelser i AB ska tillämpas förutsatt att det inte föreligger hinder i special-lagstiftning (krav på legitimation, behörighet, viss utbildning etc.).

Kjell-Erik Börjesson (C) är ersättare.

Regeringskansliets rättsdatabaser

2. Enligt kommunallag, förvaltningslag, speciallagstiftning och reglementen Kommunstyrelsen, är kommunens arbetsgivar-/personalorgan och ska ha hand om alla frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, tillika anställnings- och pensionsmyndighet. Kommunstyrelsen har då bland annat att − med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor Sveriges Kommuner och Regioner.

Special lagstiftning kommun

Styrande dokument - Oskarshamns kommun

Special lagstiftning kommun

Förvaltningslagen och speciallagstiftning Berör följande nämnder: Miljö- och byggnadsnämnden Bildningsnämnden Socialnämnden Valnämnden När en kommun väljer att bilda ett aktiebolag måste hänsyn tas till två regelsystem; kommunallagen (2017:725), KL, som gäller för kommunen och aktiebolagslagen (2005:551), ABL, som gäller för aktiebolaget. Överförmyndare i Ekerö kommun. Marianne Ekblom, överförmyndare. Kjell-Erik Börjesson (C) är ersättare. Angelica Covington, chef & jurist. Christina Alsterlind, handläggare & jurist Kommuner samt privata tjänsteleverantörer och vårdgivare övervakas av regionförvaltningsverken, som i sin tur styrs och koordineras av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

Special lagstiftning kommun

Socialtjänstlagen (SoL) är en ramlag, medan lagen om vård av missbrukare (LMV), samt lagen om vård av unga (LVU) är speciallagstiftning.
Prutat

Söderköpings kommun 614 80 Söderköping 0121-181 00 kommun@ Tillkännagivanden enligt speciallagstiftning. Kungörelse om Samråd Löjan 1. 27 mars 2021. Enligt kommunallagen kan kommunen lämna över driften av en kommunal angelägenhet till ett bolag, förening eller enskild individ.

Länkar till de lagar som styr ditt uppdrag som förtroendevald.
Låna böcker borås

skarpnäck vårdcentral
bolån med borgenär
da umberto skepplanda
skat kørselsfradrag
mall arrendeavtal mark
scanner app gratis
ivf chans att lyckas

Kommunaljuridik och mötesprocess för politiker

2. För arbetstagare anställd hos annan arbetsgivare än kommun, landsting 4 mar 2020 befogenheter som tillfaller kommunen eller regionen enligt speciallagstiftning. En förutsättning är också att biståndet har begärts av en annan  3 jun 2019 5 ersättare. Nämndens verksamhetsområde.


Exportera outlook kalender till gmail
korsband knäskada

Kommunal kompetens - Advokat fastighetsrätt Sundström & C

Speciallagstiftningen anger vad kommunen måste göra, så kallade obligatoriska uppgifter. Men kommunen har också rätt att vidta åtgärder eller driva verksamhet utifrån generella principer. Det som kallas för frivilliga uppgifter. Verksamhet enligt kommunallagen.