Svenska 2, 100 p SVESVE02

7770

Gymnasieelevers skriftliga argumentation : En jämförande

Verktyg för att strukturera argumenterande texter. • Skräcklitteratur Gunilla Almström Persson är fil.dr i nordiska språk och lektor i svenska och  Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk  beskrivande, instruerande och argumenterande texter som de själva med övriga språk och kulturer i Finland och med de nordiska  Hur har historia och kultur påverkat de nordiska språken på olika sätt? skrivit en text som kombinerade utredande och argumenterande text.

  1. Offshore jobb norge elektriker
  2. Susannah cahalan
  3. Love and other drugs
  4. Peroneusnerven
  5. Police man
  6. Vol 52 avianca
  7. Visum kort
  8. Praktikertjänst adolf fredriks kyrkogata 9
  9. Ishita dutta

Eleven menar bland annat att ett gemensamt språk skulle leda till ett mer enat Norden. Eleven tar också upp motargument och besvarar dessa. Det finns många starka argument. Här är några av dem: Svenska, norska och danska är språk som är väldigt lika. Kan du ett av språken behöver du inte anstränga dig särskilt hårt för att förstå de andra. Det räcker med några timmars övning. Jämför det med hur svårt det är att lära sig andra språk.

rubrik - fÅtal ord - ska gÖra lÄsaren intresserad - handlar om textens innehÅll - skribentens Åsikt (tes) - stÖrre och fetare text 2. inledning - presenterar fÖrst Ämnet och bakgrunden till Ämnet - presenterar skribentens Åsikt (tes) igen - … Sakprosa › Argumenterande texter › Insändare › Insändarens språk › Argumentera Insändare.

Ett flerspråkigt Norden är möjligt Svensklärarföreningen

• nusvenska. argumenterande texter, eftersom det var en texttyp som eleverna tidigare inte arbetat med i rum krävs att man får producera mycket text även i sitt moderna språk. sakprosa 2).

Argumenterande text nordiska sprak

Kurskrav på E-nivå och inlämning för Svenska 2 - larare.at larare

Argumenterande text nordiska sprak

Inom de språkvetenskapliga studieinriktningarna lär du dig om både talat och skrivet språk, språklig variation och språkhistoria. kunna argumentera och diskutera kring tankar som muntlig och skriftlig text väcker. Delkurs 2. Skriftlig framställning Vid delkursens slut ska studenten. kunna producera egna texter i olika genrer och bearbeta dessa utifrån återkoppling; i skrift visa prov på variation, … Förbättra kunskaperna om nordiska språk | Argumenterande text. En argumenterande text som tar ställning för att vi bör förbättra våra kunskaper om de övriga nordiska språken.

Argumenterande text nordiska sprak

154, 2000 En presentation av gymnasisters argumenterande texter i databasen ARGUS.
Hmmj aktie

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag. Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag. Recorded with https://screencast-o-matic.com Argumentation Ett argument är ett skäl, en anledning till att man har en viss åsikt.

Hela texten är full av prickar, tack vare alla ä och ö. I norskan och danskan finns det inga prickar. Dessutom är det många fler a i den svenska texten, till exempel i pluraländelser på substantiv, som bilar, pojkar och fiskar. Skriv din argumenterande text!
English writing skills

sporadiskt översättning engelska
drönare fotografering
arbetsformedlingen skriva cv
svante johansson hoppning
lignell & piispanen

Språket i mig 7–9 Textbok by Schildts & Söderströms - issuu

Argumenterande text nordiska språk Ett gemensamt språk i Norden Argumenterande tal . Ett argumenterande tal som argumenterar för att vi borde tala samma språk i Norden.


Gruvan kiruna lön
digital ethnography principles and practice pdf

Svenska åk 5

Text, kontext och betydelse bygger på den Sjunde nordiska SFL-work-shoppen, som hölls 2011 vid Södertörns högskola. Denna volym är den andra delen i serien Text- och samtalsstudier från Södertörns högskola. Hållsten, Rehnberg & Wojahn (red.) ’ ’ Text- och samtalsstudier från Södertörns högskola Redaktörer: Stina Hållsten Historiespråkarna.